Bổ nhiệm Giám đốc BQL Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực Khu kinh tế, công nghiệp
Ngày cập nhật 01/06/2021

Ông Đặng Phúc Hiền - Giám đốc Trung tâm khai thác Hạ tầng Khu kinh tế, công nghiệp được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực Khu kinh tế, công nghiệp thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh.

Sáng 01/6/2021, UBND tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 1267/QĐ-UBND về việc Điều động ông Đặng Phúc Hiền, Giám đốc Trung tâm Quản lý khai thác hạ tầng Khu kinh tế, công nghiệp, đến nhận công tác tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực Khu Kinh tế, công nghiệp thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc.Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2021 đến ngày 31 tháng 5 năm 2026.

Giám đốc Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Khu vực Khu kinh tế, công nghiệp

Tân Giám đốc Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Khu vực Khu kinh tế, công nghiệp gửi lời cảm ơn về sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo tỉnh đối với bản thân; đồng thời hứa sẽ cố gắng phấn đấu, rèn luyện hơn nữa để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 30.508
Truy cập hiện tại 45