Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường
Ngày cập nhật 30/09/2020

Ngày 07/9/2020 , Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định 2299/QĐ-UBND về công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi,bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế 

Căn cứ Quyết định số 1756/QĐ-BTNMT ngày 11 tháng 8 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi,bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Theo đề nghị của Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh. Ngày 07/9/2020 , Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định 2299/QĐ-UBND về  công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo Quyết định, có 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 02 thủ tục hành chính  được ban hành mới gồm các thủ tục hành chính : Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án” và “ Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản”.

Văn phòng Ban Quản lý
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 26.866
Truy cập hiện tại 19