Ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 08/10/2020

Ngày 25/9/2020 , UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định 2491/QĐ-UBND Ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết 07 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Văn phòng Ban Quản lý
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 26.866
Truy cập hiện tại 19