Thiết lập Hệ thống kênh thông tin Hỗ trợ người nộp thuế qua Hệ thống eTax
Ngày cập nhật 22/12/2020

Ngày 02/10/2020, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1557/QĐ-TCTvề việc thiết lập Hệ thống kênh thông tin Hỗ trợ người nộp thuế qua Hệ thống eTax.

Theo đó, thiết lập Hệ thống thông tin bao gồm 479 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế qua Hệ thống eTax toàn ngành Thuế (thiết lập thống nhất từ Tổng cục Thuế đến 63 Cục Thuế và 415 Chi cục Thuế).Nhiệm vụ cụ thể đối với 63 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế tại 63 Cục Thuế tính, thành phố:  Chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ triển khai kênh thông tin tại Cục Thuế và Chi cục Thuế địa phương thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ người nộp thuế theo phương thức điện tử; Trực tiếp hướng dẫn và hỗ trợ người nộp thuế do Cục Thuế quản lý theo phương thức điện tử; Giải quyết các vướng mắc do Cục thuế, Chi cục Thuế điều hành.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 05/10/2020.

Văn phòng Ban Quản lý
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 30.508
Truy cập hiện tại 49