Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
Ngày cập nhật 03/11/2020

Nghị định 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 30-10-2020 sẽ có hiệu lực từ ngày 20-12-2020, đã quy định thêm nhiều đối tượng công chức phải kê khai tài sản theo Luật Phòng, chống tham nhũng.

Cụ thể, điểm b, khoản 3, Điều 36 của Luật quy định những người làm công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác phải kê khai tài sản hàng năm (trước 31-12 hàng năm).

Thêm nhiều công chức phải kê khai tài sản hàng năm - Ảnh 1.

Nghị định 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ vừa ban hành, có thêm nhiều công chức phải kê khai tài sản hàng năm

Nghị định 130 nêu cụ thể những người này bao gồm những ngạch công chức và người giữ chức danh công chức sau: Chấp hành viên; Điều tra viên; Kế toán viên; Kiểm lâm viên; Kiểm sát viên; Kiểm soát viên ngân hàng; Kiểm soát viên thị trường; Kiểm toán viên; Kiểm tra viên của Đảng; Kiểm tra viên hải quan; Kiểm tra viên thuế; Thanh tra viên; Thẩm phán.

Chi tiết xem nghị định 130/2020/NĐ-CP ở file đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 26.866
Truy cập hiện tại 19