Triển khai phương án thực hiện phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 13/05/2021

Ngày 11/5/2021, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã ban hành văn bản số  11 /TTPVHCC-HTGS về việc triển khai phương án thực hiện phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm PVHCC tỉnh

Ngày 11/5/2021, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã ban hành văn bản số :11 /TTPVHCC-HTGS về việc triển khai phương án thực hiện phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm PVHCC tỉnh. Theo đó, phương án liên quan đến Bộ phận một cửa của các đơn vị tại Trung tâm như sau: Đẩy mạnh tuyên truyền và tăng cường công tác tiếp nhận hồ sơ bằng hình thức trực tuyến hoặc qua dịch vụ BCCI;

 Thực hiện tiếp nhận, trả kết quả luân phiên trong ngày giữa các quầy còn lại để các cán bộ một cửa ngồi tại các quầy đảm bảo giữ khoảng cách, tiếp tục duy trì thực hiện tốt "5K": Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế; cụ thể:

+ Buổi sáng: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Y tế, Cảnh sát Phòng cháy CC&CHCN – PC 07, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Buổi chiều: Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Ban Quản lý các Khu kinh tế - Công nghiệp tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng.

Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp.
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 30.508
Truy cập hiện tại 38