Hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đến lĩnh vực hoạt động xây dựng
Ngày cập nhật 24/05/2021

Ngày 19/5/2021, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh ban hành văn bản số 756/ KKTCN-QHXDTNMT hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đến lĩnh vực hoạt động xây dựng theo các Nghị định hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Quý I/2021, Chính phủ đã ban hành các Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 ,Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 để hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Do đó, nhiều nội dung cấu thành các TTHC liên quan đến lĩnh vực hoạt động xây dựng (thẩm định dự án, thẩm định thiết kế xây dựng - dự toán, cấp giấy phép xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng) thay đổi theo nội dung quy định tại các Nghị định trên. Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh ban hành văn bản số 756/ KKTCN-QHXDTNMT hướng dẫn thực hiện một số nội dung các TTHC liên quan đến lĩnh vực hoạt động xây dựng thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý theo quy định tại các Nghị định nêu trên.

Tập tin đính kèm:
Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 30.508
Truy cập hiện tại 44