Công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ngày cập nhật 26/07/2021

Ngày 02/6/2021 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo Quyết định 701/QĐ-BKHĐT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành mới 23 TTHC  trong lĩnh vực Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và bãi bỏ các TTHC quy định tại các Quyết định số 1038/QD-BKHĐT ngày 28/7/2017,  Quyết định số 814/QD-BKHĐT ngày 25/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 02/6/2021.

Tập tin đính kèm:
Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp.
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 30.508
Truy cập hiện tại 46