Thông báo về việc thu hồi đất dự án Khu Du lịch sinh thái biển Lăng Cô của Công ty Cổ phần Du lịch sinh thái Lăng Cô
Ngày cập nhật 05/06/2020

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh thông báo về việc thu hồi đất dự án Khu Du lịch sinh thái biển Lăng Cô  của Công ty Cổ phần Du lịch sinh thái Lăng Cô.

(Đính kèm Quyết định)

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 30.508
Truy cập hiện tại 48