Quy chế chi tiêu nội bộ và Quản lý tài sản công của Ban quan lý khu kinh tế công nghiệp.
Ngày cập nhật 02/07/2021

Ngày 30/6/2021 Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và Quản lý tài sản công tại quyến định số QĐ 1067-QĐ-KKTCN

Chi tiết nội dung xem file đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 30.508
Truy cập hiện tại 49