Tìm kiếm tin tức
Thông tin tuyên truyền
UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 146/KH-UBND về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc(11/6/1948 - 11/6/2020)nhằm khơi dậy truyền thống thi đua yêu nước, tạo động lực thúc đẩy phong trào...
Đó là một trong những chỉ đạo đáng chú ý của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4376/UBND-YT ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh Theo đó, nhằm thực hiện Thông báo số 182/TB-VPCP ngày 15/5/2020 của Văn phòng Chính...
Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường hàng năm (từ ngày 29/4 đến ngày 6/5) do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998.
Ngày 20/5/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 4155/UBND-TC về việc miễn tiền nước tại các cơ sở cách ly tập trung phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 Theo đó, UBND tỉnh đã đồng ý miễn tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt cho các...

Ngày 15/5/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 09/2020/TT-BCT quy định về lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan.

Ngày 09 tháng 4 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2020/NĐ-CP Quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan.

Để thúc đẩy cả nước phấn đấu hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng điện năng tiêu thụ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 20/CT-TTg.
Trong tháng 5/2020 này, sẽ có hàng loạt quy định mới liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội chính thức được áp dụng. Từ 22/5/2020, chính thức cấp bản sao điện tử cho người dân Ngày 08/4/2020,...
Chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sáng ngày 17/5, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 20.966
Truy cập hiện tại 64