Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thông tin tuyên truyền
Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện 680/CĐ-TTg gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về việc bảo đảm an toàn COVID-19 trong các khu công nghiệp.
Thực hiện Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 04/5/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế, công...
Để hưởng ứng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần phổ biến, tuyên truyền rộng rãi các quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, đồng thời...
Ngày 11/03/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 01/2021/TT-TTCP về việc quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ công chức làm công tác tiếp...
Ngày 19/02/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Thông báo số 10/TB-UBBC về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV  và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.    
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhằm kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, ngăn ngừa không để lây lan trong cộng đồng, ngày 04/2/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục có Công văn số 1145/UBND-GD về việc tuyên truyền, cài đặt ứng dụng...

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh nhận được Công văn số 776/UBND-TĐKT V/v ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện Công văn số 151/HĐPH ngày 19/01/2021 của Hội đồng phối hợp PBGDPLTW. Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh xin gửi đến các Anh Chị nội dung công văn số 151/HĐPH chi tiết ở file  và link truy cập ở  file đính kèm.

https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/32437/07-luat-thong-qua-tai-ky-hop-thu-10-quoc-hoi-khoa-xiv

https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/32999/13-nghi-quyet-thong-qua-tai-ky-hop-thu-10-quoc-hoi-khoa-xiv

 
Ngày 19/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón  Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
Ngày 21/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Ngày...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 30.508
Truy cập hiện tại 51