Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
V/v thay đổi tên, địa chỉ, số điện thoại công khai cơ quan đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày cập nhật 01/10/2019

Ngày 12/8/2019, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Thông báo số 34/TB-VPUB về việc thay đổi tên, địa chỉ cơ quan đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

 Kể từ ngày 12 tháng 8 năm 2019, cơ quan đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phụ trách- Địa chỉ: 01 Lê Lai,phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại: 0234.3823666. Email:hanhchinhcong@thuathienhue.gov.vn.

 

Văn phòng Ban Quản lý
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 16.079
Truy cập hiện tại 32