Tìm kiếm tin tức
Miễn tiền nước tại các cơ sở cách ly tập trung phục vụ phòng, chống dịch Covid-19
Ngày cập nhật 22/05/2020

Ngày 20/5/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 4155/UBND-TC về việc miễn tiền nước tại các cơ sở cách ly tập trung phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Theo đó, UBND tỉnh đã đồng ý miễn tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt cho các khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tính từ thời điểm cấp có thẩm quyền quyết định thành lập đến hết ngày 31/3/2020. 

Đồng thời, giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Tài chính, Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế lập danh sách các khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện miễn tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt theo quy định./.

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 22.165
Truy cập hiện tại 37