Tìm kiếm tin tức
Phiên trù bị ĐHĐB Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp Thừa Thiên Huế lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày cập nhật 10/08/2020

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 38-CT/TU, ngày 18/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 23-KH/ĐUK, ngày 07/12/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp về tổ chức đại hội tổ chức cơ sở đảng tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; được sự chỉ đạo và đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chiều ngày 10/8/2020, tại Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 292 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 5.200 đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối đã về tham dự Đại hội.

 
Tại phiên trù bị, các đại biểu đã biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 9 đồng chí, Đoàn Thư ký Đại hội gồm 3 đồng chí, bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 7 đồng chí, đồng thời thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội, nội quy Đại hội và phổ biến Quy chế bầu cử trong Đảng. Cũng tại phiên trù bị, Đại hội đã được nghe Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và tổng hợp góp ý văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, với nhiều nội dung, ý kiến thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. 
 
 
Với phương châm Đoàn kết - Trí tuệ - Sáng tạo - Phát triển, chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến sẽ làm việc trong 2 ngày, bắt đầu từ 14h00ph ngày 10/8/2020, phiên chính thức sẽ được  khai mạc vào sáng ngày 11/8/2020.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 27.567
Truy cập hiện tại 44