Tìm kiếm tin tức
Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
Ngày cập nhật 11/08/2020

“Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; phát huy mạnh mẽ nguồn lực trí tuệ; đổi mới, sáng tạo, đột phá trong tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế phát triển nhanh và bền vững, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”.

Chiều ngày 11/8, Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành chương trình đại hội đã đề ra với kết quả cụ thể như sau: 
Đại hội đã quyết định số lượng BCH và đã sáng suốt lựa chọn bầu 29 đồng chí tham gia BCH Đảng bộ Khối khoá VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
BCH Đảng bộ đã tiến hành bầu 09 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối khoá VII; bầu đồng chí: Nguyễn Quang Tuấn giữ chức Bí thư và 03 đồng chí: Cao ngọc Dũng, Nguyễn Hữu Tiến và Hoàng Ngọc Tuần giữ chức vụ Phó bí thư Đảng uỷ Khối khoá VII.
BCH đã tiến hành bầu Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối khoá VII gồm 07 đồng chí và bầu đồng chí Hoàng Thế Diệu - Ủy viên Ban Thường vụ giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối khoá VII.
Căn cứ tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu đã được Tỉnh ủy phân bổ, Đại hội đã tiến hành lựa chọn bầu 32 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết tham gia Đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Trên cơ sở dự báo tình hình, quán triệt và nắm vững chủ trương, định hướng của Trung ương, của Tỉnh ủy và mục tiêu, yêu cầu phát triển của Đảng bộ Khối đến năm 2025, Đại hội đã thống nhất xác định mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ tới đó là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Phát huy mạnh mẽ nguồn lực trí tuệ, đổi mới, sáng tạo, đột phá trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế phát triển nhanh và bền vững, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”.
 
Đại hội đã thống nhất quyết nghị 09 chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể: 
1. 100% tổ chức cơ sở đảng lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
2. Đảm bảo 100% đảng viên; 95% cán bộ, công chức, viên chức và 65% người lao động tham gia học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
3. Phấn đấu trong nhiệm kỳ mở 07-08 lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính; 10 - 12 lớp bồi dưỡng đảng viên mới và 15 - 20 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng.
4. Phấn đấu hàng năm, 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
5. Phấn đấu hàng năm có trên 95% đảng viên được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
6. Phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 150 - 160 đảng viên mới, cả nhiệm kỳ kết nạp từ 750 - 800 đảng viên mới trở lên.
7. Phấn đấu trong nhiệm kỳ, 100% chi bộ, đảng bộ cơ sở và 50% cấp ủy viên các cấp đều được kiểm tra, giám sát ít nhất 1 lần.
8. Phấn đấu hàng năm có 100% các tổ chức đoàn thể (công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh) hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
9. Phấn đấu 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt và giữ vững danh hiệu cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa và văn hóa doanh nghiệp. 
 
Về nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, Đại hội đã nhất trí thông qua các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:
1. Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, góp phần đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội. 
2. Lãnh đạo triển khai công tác quốc phòng-an ninh, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
3. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.
4. Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
5. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, đảng viên.
6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.
7. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới.
8. Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đối với các tổ chức CT-XH.
9. Thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy.
 
100% đại biểu đã biểu quyết thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội với 6 nhiệm vụ trọng tâm:
1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
2. Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng chính trị và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.
3. Thường xuyên quan tâm lầm tốt công tác củng cố xây dựng tổ chức đảng và đảng viên.
4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, nhất là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.
5. Nghiên cứu, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối và của các cấp ủy đảng trực thuộc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của tổ chức đảng.
6. Tập trung lãnh đạo xây dựng, củng cố, kiện toàn, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể. 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 27.567
Truy cập hiện tại 46