Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông tin tuyên truyền
Ngày 05/11/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2846/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thảm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
Trong tháng 11/2019, nhiều chính sách mới liên quan đến các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội sẽ có hiệu lực. Tiêu biểu như hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình...
Ngày 29/3/2019 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 69/KH/UBND về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.
Ngày 07/3/2019, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND Quy định cập nhật cơ sở dữ liệu doanh nghiệp vào Hệ thống thông tin doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 12/8/2019, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Thông báo số 34/TB-VPUB về việc thay đổi tên, địa chỉ cơ quan đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định hành chính...
Ngày 13/5/2019, Chính phủ đã ban hành  Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường. Nghị định gồm có 7 điều và 03 phần Phụ lục, gồm: Phạm vi điều chỉnh; Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 18/2015/NĐ-CP; Sửa đổi,...
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Quyết định số  18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.
Sau hơn 4 tháng triển khai, thực hiện với quyết tâm, hành động cụ thể của cả hệ thống chính trị, phong trào "Ngày chủ nhật xanh - Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng" đã nâng cao nhận...
  Ngày 07/11/2018, Chính phủ đã ban hành  Nghị định số 149/2018/NĐ-CP quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ nơi cơ sở.
  Ngày 24/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 16.079
Truy cập hiện tại 22