Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2021.
Ngày cập nhật 15/06/2020

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh nhận được Công văn số 1138/SCT-CN ngày 08/6/2020 của Sở Công Thương về việc xây dựng Kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2021; sau khi xem xét, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh thông báo để các doanh nghiệp thuộc đối tượng quy định tại Điều 1 Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công đăng ký thực hiện kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2021 theo mẫu Phụ lục 1 kèm theo Công văn số 1138/SCT-CN ngày 08/6/2020 của Sở Công Thương.

Doanh nghiệp tải Công văn số 1138/SCT-CN ngày 08/6/2020 của Sở Công Thương về việc xây dựng Kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2021 theo file đính kèm.

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh kính thông báo để các doanh nghiệp được biết và thực hiện.

 

 

Tập tin đính kèm:
Phòng Đầu tư, Doanh nghiệp và Lao động
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 23.708
Truy cập hiện tại 51