Tìm kiếm tin tức
Về việc chấm dứt hoạt động dự án sản xuất và kinh doanh các loại nhà lắp ghép, nhà thuyền và nhà nổi của Công ty TNHH Quốc tế Kugler
Ngày cập nhật 18/07/2020

Ngày 15/7/2020, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 149/QĐ-KKTCN về việc chấm dứt hoạt động dự án sản xuất và kinh doanh các loại nhà  lắp ghép, nhà thuyền và nhà nổi của Công ty TNHH Quốc tế Kugler. 

 

1. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: Dự án sản xuất và kinh doanh các loại nhà lắp ghép, nhà thuyền và nhà nổi.

- Giấy phép đầu tư số 03/GP-KCN-TTH do Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 01 tháng 6 năm 2004, Giấy phép đầu tư điều chỉnh lần thứ nhất số 03/GPDC1-KCN-TTH do Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 08 tháng 8 năm 2006.

- Nhà đầu tư: Công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc tế Kugler do Ông Walter Kugler thành lập theo Giấy phép đầu tư số 03/GP-KCN-TTH do Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 01/6/2004.

- Lý do chấm dứt hoạt động: Dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2014.

2. Nhà đầu tư có trách nhiệm

- Hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 48 Luật Đầu tư và khoản 5 Điều 41 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước và các khoản nợ đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến dự án theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Dự án sản xuất và kinh doanh các loại nhà lắp ghép, nhà thuyền và nhà nổi chấm dứt hiệu lực kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành.

4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đính kèm Quyết định.

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 23.708
Truy cập hiện tại 91