Tìm kiếm tin tức
Thông tư 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính
Ngày cập nhật 26/01/2021

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh nhận được Công văn số 151/SXD-QLXD ngày 14/01/2021 của Sở Xây dựng về việc áp dụng Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, theo đó, nội dung Thông tư được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng tỉnh, địa chỉ truy cập: https://sxd.thuathienhue.gov.vn.

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh thông báo cho các Doanh nghiệp biết, cập nhật nội dung hướng dẫn của Sở Xây dựng tại Công văn nêu trên để thực hiện theo quy định.

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh thông báo để các Doanh nghiệp biết và thực hiện.

(Đính kèm file)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 26.063
Truy cập hiện tại 57