Tìm kiếm tin tức
Thông báo triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19
Ngày cập nhật 05/02/2021

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 42/TB-UBND ngày 03/02/2021 về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ngày 02/02/2021 (Đính kèm Thông báo). Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh đề nghị các doanh nghiệp thực hiện các nội dung sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho người lao động và các chuyên gia người lao động nước ngoài thực hiện theo đúng các yêu cầu của Thông báo.

2. Xây dựng, triển khai giải pháp QR (mã thông tin phản hồi). Đây là tiêu chí bắt buộc trong đánh giá mức độ đảm bảo an toàn phòng dịch tại doanh nghiệp, phục vụ hiệu quả cho công tác tìm kiếm, giám     sát phòng chống dịch bệnh. Ban Quản lý sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan tiến hành kiểm tra việc thực hiện của doanh nghiệp đối với tiêu chí này.

3. Cập nhật, báo cáo số lượng cài đặt Hue-S tại doanh nghiệp hàng ngày để Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tổng hợp chung.

4. Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo hàng ngày theo quy định.

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn được biết và triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu chỉ đạo của UBND tỉnh./.

Chi tiết nội dung xem file đính kèm.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 26.063
Truy cập hiện tại 59