Tìm kiếm tin tức
Thông báo Tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến và Tư vấn Đầu tư Dịch vụ việc làm.
Ngày cập nhật 27/04/2021

Trung tâm Xúc tiến và Tư vấn Đầu tư, Dịch vụ việc làm (sau đây gọi tắt là Trung tâm) thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

 

I. Mục đích và yêu cầu:

1. Tuyển dụng người có phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ đáp ứng được yêu cầu công việc, phù hợp với vị trí việc làm để bổ sung viên chức còn thiếu theo quy định.

2. Tuyển dụng công khai thông qua việc xét tuyển nhằm tuyển dụng được viên chức phù hợp với yêu cầu công việc.

3. Tuyển dụng phải căn cứ vào chỉ tiêu biên chế và yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm của Trung tâm.

II. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức:

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khỏe để đảm nhận công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do Trung tâm xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. Số lượng, vị trí và điều kiện viên chức cần tuyển dụng:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 người;

2. Vị trí tuyển dụng: Kế toán

TT

Vị trí tuyển dụng

Số lượng

Trình độ chuyên môn

Trình độ

Chuyên ngành

01

Kế toán

01

Cử nhân

Kế toán

3. Điều kiện tuyển dụng:

a. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán.

b. Có 02 năm kinh nghiệm công tác trở lên ở vị trí kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp.

IV. Nguyên tắc xét tuyển:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, khách quan, dân chủ và đúng quy định của pháp luật;

- Người được tuyển dụng phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định và được bố trí đúng vị trí việc làm;

- Chỉ tuyển dụng đủ số lượng còn thiếu so với chỉ tiêu biên chế được giao năm 2020 và theo đúng vị trí cần tuyển;

V. Nội dung và hình thức xét tuyển viên chức

1. Hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức thông qua hình thức xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển:

- Xét tuyển viên chức được thực hiện thông qua 2 vòng như sau:

+ Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký  dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

+ Vòng 2 được thực hiện như quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 115/2020/NĐ-CP.

VI. Xác định người trúng tuyển:

1. Người trúng tuyển phải đủ các điều kiện sau:

a. Có kết quả tại vòng 2 đạt 50 điểm trở lên.

b. Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định 115/2020/NĐ-CP (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng.

2. Trường hợp có 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định 115/2020/NĐ-CP bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng thì người có kết quả điểm thi ở vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị tuyển dụng có thẩm quyền quyết định người trúng tuyển.

3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

VII. Hồ sơ dự tuyển:

Thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch – Tài chính thuộc Trung tâm Xúc tiến và Tư vấn Đầu tư, Dịch vụ việc làm. 37 Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VIII. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến ngày 25/5/2021.

- Thời gian thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2: Ngày 28/5/2021.

- Thời gian dự tuyển vòng 2: 09giờ 00 ngày 02/6/2021.

Thông báo này niêm yết công khai tại Trung tâm Xúc tiến và Tư vấn Đầu tư, Dịch vụ việc làm, cổng thông tin điện tử Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh tại địa chỉ: https://bqlkktcn.thuathienhue.egov.vn , Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế (TRT)./.

Chi tiết quyết định và kế hoạch xem file đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 27.567
Truy cập hiện tại 43