Tìm kiếm tin tức
V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Ngày cập nhật 05/05/2021

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh kính gửi đến các doanh nghiệp trên địa bàn Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Công điện số 05/CĐ-UBND  ngày 02 tháng 5 năm 2021 của Ủy Ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 và công văn số  ngày 04 tháng 5 năm 2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 như sau : Chi tiết nội dung công văn ở file đính kèm.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 27.567
Truy cập hiện tại 41