Tìm kiếm tin tức
V/v Hướng dẫn việc Kiểm soát người và phương tiện giao thông cơ giới (ô tô) ra/vào các Khu kinh tế, Khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid -19
Ngày cập nhật 10/05/2021

Trước diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp và khó lường; để tăng cường kiểm soát phương tiện vận tải hàng hóa và hành khách ra vào và đến tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Công văn số 3741/UBND-GT ngày 09/5/2021 hướng dẫn quản lý chốt và cấp phù hiệu cho các phương tiện giao thông cơ giới (ô tô) ra vào tỉnh Thừa Thiên Huế, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid -19; Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 753/SGTVT-PTVT ngày 09/5/2021 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Để Doanh nghiệp nắm bắt được ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở GTVT, chủ động trong việc vận chuyển người lao động, nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất, Ban Quản lý hướng dẫn cụ thể như sau:Chi tiết nội dung công văn xem file đính kèm.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 27.567
Truy cập hiện tại 44