Tìm kiếm tin tức
Thông báo chấm dứt hoạt động Dự án đầu tư chế biến cát trắng Phong Điền Thừa Thiên Huế của Công ty Cổ phần Công nghệ khoáng sản Phú Thịnh
Ngày cập nhật 08/11/2018

Chấm dứt hoạt động Dự án đầu tư chế biến cát trắng Phong Điền Thừa Thiên Huế của Công ty Cổ phần Công nghệ khoáng sản Phú Thịnh

Ngày 15/6/2018, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 133/QĐ-KKTCN về việc chấm dứt hoạt động Dự án đầu tư chế biến cát trắng Phong Điền Thừa Thiên Huế của Công ty Cổ phần Công nghệ khoáng sản Phú ThịnhĐiều với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự án đầu tư: Dự án đầu tư chế biến cát trắng Phong Điền Thừa Thiên Huế.

2. Giấy chứng nhận đầu tư số 313032000044 do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế chứng nhận lần đầu ngày 19 tháng 10 năm 2011, thay đổi lần thứ nhất ngày 20 tháng 10 năm 2014.

3. Tổ chức kinh tế thực hiện dự án: Công ty Cổ phần Công nghệ khoáng sản Phú Thịnh; được thành lập doanh nghiệp theo Giấy chứng nhận đầu tư số 313032000044 do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế chứng nhận lần đầu ngày 19 tháng 10 năm 2011, thay đổi lần thứ nhất ngày 20 tháng 10 năm 2014.

4. Lý do chấm dứt hoạt động: Dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2014.

5. Công ty Cổ phần Công nghệ khoáng sản Phú Thịnh có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 48 Luật Đầu tư; thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước và các khoản nợ đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến dự án theo quy định của pháp luật.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 22.165
Truy cập hiện tại 41