Tìm kiếm tin tức
Thông báo chấm dứt hoạt động Dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp ven đầm Lập An – Lăng Cô
Ngày cập nhật 06/12/2018

Ngày 23/11/2018, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Thông báo số 1663/TB-KKTCN về việc chấm dứt hoạt động Dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp ven đầm Lập An – Lăng Cô tại Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, dự án sẽ chấm dứt hoạt động kể từ ngày 12/11/2018, cụ thể như sau:

1. Tên dự án đầu tư: Dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp ven đầm Lập An – Lăng Cô .

2. Giấy chứng nhận đầu tư số 31201000006 do Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô (nay là Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế) cấp ngày 31/8/2007.

3. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Du lịch CIT.

4. Lý do chấm dứt hoạt động dự án: Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động dự án theo Quyết định số 163/QĐ-CIT ngày 15/10/2018 của Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Du lịch CIT về việc xin chấm dứt hoạt động dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp ven đầm Lập An – Lăng Cô và Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư ngày 12/11/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Du lịch CIT.

5. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Du lịch CIT tự thanh lý dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp ven đầm Lập An – Lăng Cô theo quy định tại khoản 3 Điều 48 Luật Đầu tư và khoản 5 Điều 41 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

6. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Du lịch CIT chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước và các khoản nợ đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến dự án theo quy định của pháp luật.

(Nội dung cụ thể theo file đính kèm)

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 23.708
Truy cập hiện tại 90