Tìm kiếm tin tức
Chi đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức ra quân hưởng ứng “Ngày Chủ nhật Xanh”.
Ngày cập nhật 18/03/2019

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 04/3/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về tổ chức triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh – Sạch – Sáng” năm 2019; Kế hoạch số 04 KH/KCQDN ngày 05/3/2019 của BCH Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng”, ngày 17/3/2019, Chi đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức ra quân hưởng ứng “Ngày Chủ nhật Xanh”.

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 04/3/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về tổ chức triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh – Sạch – Sáng” năm 2019; Kế hoạch số 04 KH/KCQDN ngày 05/3/2019 của BCH Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng”, ngày 17/3/2019, Chi đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức ra quân hưởng ứng “Ngày Chủ nhật Xanh”.

 

Sau lễ ra quân, Chi đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh đã tổ chức vệ sinh, thu gom rác các tuyến đường Nguyễn Huệ và Nguyễn Trường Tộ (đoạn đi qua Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh); vệ sinh khuôn viên Văn phòng Ban Quản lý. Đồng thời treo băng rôn tuyên truyền với khẩu hiệu “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh – Sạch – Sáng” tại trụ sở cơ quan.

Hoạt động ra quân của Chi đoàn không những làm sạch khuôn viên cơ quan mà còn nhằm mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng và toàn xã hội về bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, không vứt rác ra đường, xã rác bừa bãi, xây dựng ý thức giữ gìn vệ sinh chung.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 22.165
Truy cập hiện tại 36