Tìm kiếm tin tức
Thông báo thăm dò khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Phú Gia, thôn Phú Gia, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 04/04/2019

Ngày 25/3/2019, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh ban hành Thông báo số 310/TB-KKTCN  về việc thông báo thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, cụ thể như sau:

- Tổ chức đang xin thăm dò khoáng sản: Công ty TNHH Toàn Tâm.

- Vị trí: núi Phú Gia, thôn Phú Gia, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Loại khoáng sản: Đã làm vật liệu xây dựng thông thường.

- Diện tích theo quy hoạch: 6,07 ha.

Sau thời gian 30 ngày, kể từ ngày ban hành Thông báo nếu không có tổ chức cá nhân khác xin thăm dò khu vực trên, Ban Quản lý sẽ tiến hành lập thủ tục lựa chọn tổ chức, cá nhân để trình cấp phép thăm dò theo quy định.

(Đính kèm Thông báo)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 27.567
Truy cập hiện tại 4