Tìm kiếm tin tức
Thông báo chấm dứt hoạt động Dự án đầu tư sản xuất phụ kiện Phong Điền, Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 23/09/2019

Thông báo chấm dứt hoạt động Dự án đầu tư sản xuất phụ kiện Phong Điền, Thừa Thiên Huế

 

Ngày 02/4/2019, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Thông báo số 349/TB-KKTCN về việc chấm dứt hoạt động Dự án đầu tư sản xuất phụ kiện Phong Điền, Thừa Thiên Huế tại Khu công nghiệp Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, dự án sẽ chấm dứt hoạt động kể từ ngày 19/3/2019, cụ thể như sau:

1. Tên dự án đầu tư: Dự án đầu tư sản xuất phụ kiện Phong Điền, Thừa Thiên Huế.

2. Giấy chứng nhận đầu tư số 313043000073 do Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế  (nay là Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế) cấp ngày 26/6/2014.

3. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phụ kiện Hivi Việt Nam.

4. Lý do chấm dứt hoạt động dự án: Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động dự án theo Quyết định số 01/QĐ-HIVI ngày 01/3/2019 của Công ty TNHH Đầu tư Jamsful (là chủ sở hữu của Công ty TNHH Phụ kiện Hivi Việt Nam) về việc xin chấm dứt hoạt động Dự án đầu tư sản xuất phụ kiện Phong Điền, Thừa Thiên Huế và Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư ngày 19/3/2019 của Công ty TNHH Đầu tư Jamsful.

5. Công ty TNHH Phụ kiện Hivi Việt Nam tự thanh lý Dự án đầu tư sản xuất phụ kiện Phong Điền, Thừa Thiên Huế theo quy định tại khoản 3 Điều 48 Luật Đầu tư và khoản 5 Điều 41 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

6. Công ty TNHH Phụ kiện Hivi Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước và các khoản nợ đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến dự án theo quy định của pháp luật.

(Nội dung cụ thể theo file đính kèm)

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 27.567
Truy cập hiện tại 42