Tìm kiếm tin tức
Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án Nhà máy may xuất khẩu số 2 của Công ty Cổ phần Dệt may Phú Hòa An.
Ngày cập nhật 03/10/2019

Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án Nhà máy may xuất khẩu số 2 của Công ty Cổ phần Dệt may Phú Hòa An.

Ngày 30/9/2019, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án Nhà máy may xuất khẩu số 2 của Công ty Cổ phần Dệt may Phú Hòa An với vốn đầu tư đăng ký 177,4 tỷ đồng, diện tích 2,7 ha, với quy mô đầu tư dây chuyền may công suất thiết kế 6.000.000 sản phẩm/năm. Dự án bao gồm 2 giai đoạn, giai đoạn I sẽ khởi công vào quý IV/2019 và hoàn thành đi vào sản xuất kinh doanh vào quý IV/2020; giai đoạn II sẽ khởi công vào tháng IV/2020 và hoàn thành đi vào sản xuất kinh doanh vào quý IV/2021.

Dự án Nhà máy may xuất khẩu số 2 của Công ty Cổ phần Dệt may Phú Hòa An đi vào hoạt động sẽ tăng cường năng lực sản xuất và khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng, nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, đóng góp sự tăng trưởng trong ngành dệt may, tăng kim ngạch xuất khẩu, dự kiến doanh thu xuất khẩu hàng năm đạt khoảng 06 triệu USD, đóng góp ngân sách địa phương khoảng 3,5 tỷ đồng/năm và giải quyết cho khoảng 1.200 lao động địa.

 

Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án Nhà máy may xuất khẩu số 2 của Công ty Cổ phần Dệt may Phú Hòa An.

Ngày 30/9/2019, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án Nhà máy may xuất khẩu số 2 của Công ty Cổ phần Dệt may Phú Hòa An với vốn đầu tư đăng ký 177,4 tỷ đồng, diện tích 2,7 ha, với quy mô đầu tư dây chuyền may công suất thiết kế 6.000.000 sản phẩm/năm. Dự án bao gồm 2 giai đoạn, giai đoạn I sẽ khởi công vào quý IV/2019 và hoàn thành đi vào sản xuất kinh doanh vào quý IV/2020; giai đoạn II sẽ khởi công vào tháng IV/2020 và hoàn thành đi vào sản xuất kinh doanh vào quý IV/2021.

Dự án Nhà máy may xuất khẩu số 2 của Công ty Cổ phần Dệt may Phú Hòa An đi vào hoạt động sẽ tăng cường năng lực sản xuất và khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng, nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, đóng góp sự tăng trưởng trong ngành dệt may, tăng kim ngạch xuất khẩu, dự kiến doanh thu xuất khẩu hàng năm đạt khoảng 06 triệu USD, đóng góp ngân sách địa phương khoảng 3,5 tỷ đồng/năm và giải quyết cho khoảng 1.200 lao động địa.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 27.567
Truy cập hiện tại 42