Tìm kiếm tin tức
Thông báo: Về việc công bố thông tin kêu gọi đầu tư dự án Tổ hợp Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
Ngày cập nhật 16/10/2019

Ngày 09/10/2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2484/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục và công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, định hướng đến năm 2020; theo đó, ban hành bổ sung và công bố thông tin kêu gọi đầu tư của dự án Tổ hợp Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô vào Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018, định hướng đến năm 2020.

Thông tin kêu gọi đầu tư dự án như sau:

1. Tên dự án:Dự án Tổ hợp nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô.

2. Địa điểm:Khu phi thuế quan, Khu Kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phạm vi ranh giới dự án như sau:

- Phía Bắc: Giáp đất quy hoạch Khu phi thuế quan.

- Phía Nam: Giáp dự án Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motors.

- Phía Đông: Giáp đường ra cảng Chân Mây.

- PhíaTây: Giáp đất quy hoạch Khu phi thuế quan.

3. Diện tích sử dụng đất, mặt nước:Khoảng 50 ha (diện tích cụ thể theo đề xuất của nhà đầu tư về nhu cầu sử dụng đất của dự án).

4. Hiện trạng

- Hiện trạng khu đất chủ yếu là đất trồng cây hàng năm khoảng 20ha, đất trồng cây lâu năm khoảng 18ha, đất nuôi trồng thuỷ sản khoảng 07ha, đất ở nông thôn khoảng 08ha (có khoảng 19 hộ gia đình đang sinh sốngcần bố trí tái định cư),…; dân cư thưa thớt, thuận lợi trong công tác bồi thường, GPMB.

- Dự kiến chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 60 tỷ đồng (khoảng 1,2 tỷ đồng/ha).

- Đối với các hộ gia đình (khoảng 19 hộ) dân bị ảnh hưởng, dự kiến bố trí tái định cư vào Khu tái định cư Lộc Tiến và Lộc Vĩnh đã được đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng.

- Đối với mồ mã, dự kiến di dời vào khu nghĩa trang Chân Mây, xã Lộc Thuỷ.

5. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất, lắp ráp xe ô tô dưới 09 chỗ (xe du lịch) đạt tiêu chuẩn khí thải EURO 4 trở lên.

6. Sự thuận lợi của khu đất dự án

- Vị trí dự án dễ dàng kết nối với tuyến Quốc lộ 1A thông qua đường ra cảng Chân Mây, cách cảng Chân Mây khoảng 3km, thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ và đường biển.

- Cách thành phố Huế khoảng 60 km, sân bay quốc tế Phú Bài khoảng 45km; cách Trung tâm thành phố Đà Nẵng và sân bay quốc tế Đà Nẵng khoảng 35 km;thuận lợi trong việc thu hút nguồn lực lao động, tiếp cận các dịch vụ tài chính, viễn thông,…

- Hệ thống giao thông nội bộ kết nối khu vực với xung quanh, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư cơ bản hoàn thiện. Khu vực có địa hình tương đối bằng phẳng, dân cư thưa thớt, thuận lợi cho việc triển khai dự án.

7. Đánh giá sơ bộ hiệu quả đầu tư:

- Dự án hoàn thành đưa vào hoạt động sẽ đóng góp tích cực cho địa phương; góp phần tạo việc làm cho hơn 3.000 lao động, nộp ngân sách nhà nước dự kiến khoảng 3.400 tỷ đồng/năm.

- Dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần phát triển ngành công nghiệp ô tô trên địa bàn tỉnh, thu hút và thúc đẩy các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ ô tô phát triển.

- Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, tăng thu ngân sách cho địa phương thông qua các khoản thuế.

8. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:Ngoài các điều kiện, quy định chung về điều kiện đăng ký nghiên cứu, đăng ký đầu tư phù hợp với các quy định hiện hành, nhà đầu tư phải đáp ứng thêm các tiêu chí sau:

8.1. Về công nghệ của dự án:Dự án phải sử dụng công nghệ sản xuất xe ô tô đạt tiêu chuẩn khí thải mức Euro 4 trở lên và phải đáp ứng các điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô theo quy định tại Nghị định 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017 của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô.

8.2. Tổng mức đầu tư dự án: Trên 2.500 tỷ đồng (suất vốn đầu tư tối thiểu 50 tỷ đồng/ha), tương đương khoảng 107 triệu đô la Mỹ.

8.3. Tiến độ thực hiện dự án:Tối đa 05 năm kể từ ngày được cấp phép đầu tư dự án.

8.4. Thời hạn thuê đất:Tối đa 50 năm kể từ ngày cấp phép đầu tư dự án.

8.5. Hình thức trả tiền thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm hoặc 01 lần theo quy định của pháp luật về đất đai.

8.6. Về năng lực tài chính của nhà đầu tư

a) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp được thành lập ngoài địa phương: Nhà đầu tư phải thành lập pháp nhân mới (công ty con) tại tỉnh Thừa Thiên Huế trước khi thực hiện thủ tục cấp Quyết định chủ trương đầu tư dự án để thực hiện dự án. Việc thẩm tra năng lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện dự án được thực hiện đối với Công ty mẹ và thẩm tra năng lực tài chính của công ty con theo các quy định hiện hành như sau:

- Thẩm tra năng lực tài chính của công ty mẹ: Có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư dự án; nhà đầu tư phải cung cấp hồ sơ chứng minh năng lực tài chính gồm: Bản sao có chứng thực báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư (lưu ý: tài sản bị kê biên, tranh chấp hay cầm cố thế chấp hoặc phần bị kê biên ngân hàng không được xem xét), lợi nhuận của 02 năm gần nhất không âm; nhà đầu tư có văn bản cam kết không có nợ xấu hoặc nợ quá hạn.

- Thẩm tra năng lực tài chính của công ty con: Pháp nhân mới được thành lập tại tỉnh Thừa Thiên Huế phải đảm bảo yêu cầu về năng lực tài chính thực hiện dự án theo quy định; cụ thể, có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư trong suốt quá trình thực hiện dự án.

- Ngoài ra, nhà đầu tư phải nộp kèm theo văn bản cam kết hỗ trợ, cung cấp tín dụng để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác đối với phần vốn còn lại (ngoài vốn góp của nhà đầu tư).

b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp được thành lập tại địa phương: Có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư; nhà đầu tư phải cung cấp hồ sơ chứng minh năng lực tài chính gồm: Bản sao có chứng thực báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư (lưu ý: tài sản bị kê biên, tranh chấp hay cầm cố thế chấp hoặc phần bị kê biên ngân hàng không được xem xét), lợi nhuận của 02 năm gần nhất không âm; nhà đầu tư có văn bản cam kết không có nợ xấu hoặc nợ quá hạn. Đối với doanh nghiệp mới thành lập, chưa có báo cáo tài chính 02 năm gần nhất, doanh nghiệp cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng minh đã góp đủ vốn điều lệ không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư.

Ngoài ra, nhà đầu tư phải nộp kèm theo văn bản cam kết hỗ trợ, cung cấp tín dụng để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác đối với phần vốn còn lại (ngoài vốn góp của nhà đầu tư).

c) Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Không áp dụng. 

8.7. Năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư:Nhà đầu tư đã đầu tư hoàn thành hoặc đang triển khai xây dựng tối thiểu 01 dự án đầu tư thuộc một trong các lĩnh vực đô thị, khu phức hợp thương mại dịch vụ, kinh doanh ô tô,... có tổng mức đầu tư trên 750 tỷ đồng, tương đương khoảng 30% tổng vốn đầu tư dự án.

Trường hợp đầu tư theo hình thức liên doanh, liên kết, góp vốn thành lập pháp nhân mới tại tỉnh Thừa Thiên Huế để đầu tư dự án thì chỉ xét năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư theo một trong hai trường hợp sau:

- Năng lực, kinh nghiệm của doanh nghiệp có vốn góp lớn nhất đã đầu tư hoàn thành hoặc đang triển khai xây dựng tối thiểu 01 dự án đầu tư thuộc một trong các lĩnh vực đô thị, khu phức hợp thương mại dịch vụ, kinh doanh ô tô,... có tổng mức đầu tư trên 750 tỷ đồng, tương đương khoảng 30% tổng vốn đầu tư dự án.

- Hoặc năng lực, kinh nghiệm của tổng 02 doanh nghiệp có vốn góp lớn nhất đã đầu tư hoàn thành hoặc đang triển khai xây dựng tối thiểu 02 dự án đầu tư thuộc một trong các lĩnh vực đô thị, khu phức hợp thương mại dịch vụ, kinh doanh ô tô,... có tổng mức đầu tư của 02 dự án trên 1.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 40% tổng vốn đầu tư dự án.

Lưu ý, chỉ xét tổng năng lực kinh nghiệm của 02 doanh nghiệp có vốn góp lớn nhất, không xét tổng năng lực kinh nghiệm 03 doanh nghiệp trở lên đối với trường hợp có nhiều đơn vị tham gia góp vốn để thực hiện dự án.

Trường hợp dự án đang triển khai thực hiện, nhà đầu tư phải có văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc dự án đang triển khai đúng tiến độ theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Quyết định chủ trương đầu tư,... đã được cấp phép hoặc được chấp thuận giãn tiến độ theo quy định của pháp luật về đầu tư.

8.8. Năng lực quản lý, vận hành, khai thác dự án:Nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm trong quản lý đầu tư xây dựng dự án sản xuất, lắp ráp ô tô; kinh doanh ô tô hoặc có tính chất tương tự, đảm bảo hiệu quả đầu tư dự án.

8.9. Điều kiện không vi phạm pháp luật đất đai: Nhà đầu tư thực hiện dự án không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp nhà đầu tư đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

8.10. Điều kiện liên quan khác

- Nhà đầu tư phải cam kết bằng văn bản về việc tạm ứng trước kinh phí bồi thường, GPMB khu đất dự án theo phương án tạm tính của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trọng điểm huyện Phú Lộc.

- Nhà đầu tư phải cam kết bằng văn bản, trường hợp nhà đầu tư không hoàn thành các thủ tục về quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường và các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật để khởi công xây dựng dự án theo tiến độ quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư dự án mà không có lý do chính đáng được UBND tỉnh và Ban Quản lý chấp thuận thì dự án sẽ chấm dứt hoạt động. Ngoài ra, dự án sẽ chấm dứt hoạt động nếu vi phạm các quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan.

9. Hình thức đầu tư: Đầu tư trong nước hoặc đầu tư trực tiếp nước ngoài.

10. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư:Các nhà đầu tư đề xuất nghiên cứu phải đáp ứng các tiêu chí về quy mô, chất lượng, hiệu quả theo các nội dung yêu cầu tại thông tin kêu gọi đầu tư dự án Tổ hợp nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô.Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố:

- Trường hợp chỉ có 01 nhà đầu tư có văn bản đề xuất đầu tư, thực hiện cấp Quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

- Trường hợp có 02 nhà đầu tư trở lên đăng ký, giao Bên mời thầu thực thực hiện lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng cao nhất các tiêu chí về quy mô, chất lượng, hiệu quả theo tiêu chí kêu gọi đầu tư dự án nêu trên. Sau khi lựa chọn được nhà đầu tư đáp ứng các tiêu chí, cấp Quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

11. Quy hoạch

- Theo Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1771/QĐ-TTg ngày 05/12/2008.

- Về mật độ xây dựng: Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng (mã số QCXDVN 01:2008/BXD) được ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng, quy định mật độ xây dựng gộp tối đa trong toàn khu công nghiệp là 50%.

12. Thông tin liên hệ:                                       

12.1. Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế:

Địa chỉ: 37 Nguyễn Huệ, thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điện thoại: 0234.3831324    Fax: 0234.3834675.

Website: www.bqlkktcn.thuathienhue.gov.vn.

Email: bqlkktcn@thuathienhue.gov.vn.

12.2. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế:

Địa chỉ: 07 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điện thoại: 0234.3855501 - 0234.3938825 - 0234.3938824.

Email: ipa.skhdt@thuathienhue.gov.vn.

Tập tin đính kèm:
Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 27.567
Truy cập hiện tại 43