Tìm kiếm tin tức
Thực hiện chế độ báo cáo hàng tháng, quý, năm của các doanh nghiệp
Ngày cập nhật 12/03/2020

Ngày 09/3/2020, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh đã có Công văn số 331/KKTCN-ĐTDN về việc thực hiện chế độ báo cáo hàng tháng, quý, năm gửi các doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, Ban Quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh đề nghị các doanh nghiệp nắm bắt, cập nhật và thực hiện báo cáo đảm bảo đầy đủ theo quy định. Các doanh nghiệp thực hiện chế độ báo cáo định kỳ các loại báo cáo chủ yếu như sau:

1. Báo cáo tháng (Ngày 12 tháng sau tháng báo cáo):

- Báo cáo hoạt động sản xuất công nghiệp.

- Báo cáo hoạt động xuất khẩu hàng hóa.

- Báo cáo hoạt động nhập khẩu hàng hóa.

- Báo cáo hoạt động thương mại.

2. Báo cáo quý (trước ngày cuối cùng của tháng cuối quý báo cáo):

- Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài (nếu có)

- Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài tại nhà thầu (nếu có)

3. Báo cáo 6 tháng:

- Báo cáo tình hình thay đổi lao động (trước ngày 25 tháng 5 đối với báo cáo 06 tháng đầu năm và ngày 25 tháng 11 đối với báo cáo 06 tháng cuối năm)

- Báo cáo tình hình tai nạn lao động (trước ngày 05 tháng 7 hàng năm đối với báo cáo đầu năm và trước ngày 10 tháng 01 năm sau đối với báo cáo năm)

4. Báo cáo năm (Ngày 31/3 năm sau của năm báo cáo).:

- Báo cáo tài chính

- Báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động (trước ngày 10 tháng 01 của năm sau)

- Báo cáo hoạt động xuất khẩu hàng hóa

- Báo cáo hoạt động nhập khẩu hàng hóa.

- Báo cáo hoạt động sản xuất công nghiệp.

- Báo cáo hoạt động thương mại.

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Báo cáo dự kiến tình hình hoạt động của các dự án trong các Khu kinh tế, công nghiệp (trước ngày 15 tháng 11 hàng năm).

(Đính kèm Công văn và các Biểu mẫu báo cáo)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 27.567
Truy cập hiện tại 43