Tìm kiếm tin tức
V/v giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp đối với một số thủ tục hành chính thiết yếu trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 08/05/2020

Ngày 07  tháng 4  năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 2854/UBND-HCC  về việc giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp đối với một số thủ tục hành chính thiết yếu trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

  1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các Trung tâm Hành chính công huyện, các Bộ phận một cửa hiện đại cấp xã bố trí nhân sự hợp lý và các điều kiện cần thiết cho việc phòng, chống lây nhiễm đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 10 người /1 phiên giao dịch để phục vụ hiệu quả, thuận lợi đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp (như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm, ...). Thời gian tổ chức tiếp nhận đối với nhóm thủ tục hành chính trên bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, ngày 08/4/2020.

Các thủ tục hành chính khác tiếp tục thực hiện tiếp nhận trực tuyến hoặc tiếp nhận thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo chỉ đạo tại Công văn số 2573/UBND-HCC ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh.

2. Sở Tư pháp chỉ đạo việc tiếp tục hoạt động các tổ chức hành nghề công chứng, luật sư, giao dịch bảo đảm theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Công văn số 1221/BTP-PLHSHC ngày 03/4/2020 về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CTg-TTg và Công văn số 2601/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ  về phòng, chống dịch COVID-19.

  1. 3. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các cơ quan thông tấn báo chí thông báo nội dung trên; tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công tỉnh để hạn chế việc người dân, doanh nghiệp đi lại, tiếp xúc trực tiếp để các cơ quan, tổ chức và nhân dân được biết và cùng tham gia thực hiện.

 

Văn phòng Ban Quản lý
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 22.165
Truy cập hiện tại 57