Tìm kiếm tin tức
Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2020
Ngày cập nhật 08/05/2020

Thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2020 theo Công văn số 1005/SLĐTBXH-LĐLĐ ngày 23/4/2020 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2020 (Đính kèm Công văn). Ban Quản lý có ý kiến như sau:

Các doanh nghiệp trên địa bàn nghiêm chỉnh thực hiện và tổ chức tuyên truyền đến từng lao động làm việc trên địa bàn.
Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn được biết và nghiêm chỉnh thực hiện./.

Thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2020 theo Công văn số 1005/SLĐTBXH-LĐLĐ ngày 23/4/2020 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2020 (Đính kèm Công văn). Ban Quản lý có ý kiến như sau:

Các doanh nghiệp trên địa bàn nghiêm chỉnh thực hiện và tổ chức tuyên truyền đến từng lao động làm việc trên địa bàn.
Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn được biết và nghiêm chỉnh thực hiện./.
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 26.063
Truy cập hiện tại 60