Tìm kiếm tin tức
V/v xuất khẩu hàng hóa qua biên giới Việt - Trung
Ngày cập nhật 13/05/2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3786/UBND-CT ngày 08/5/2020 về việc xuất khẩu hàng hóa qua biên giới Việt – Trung trên cơ sở đề nghị của Bộ Công Thương tại Công văn số 3128/ BCT-XNK ngày 04/5/2020. Để doanh nghiệp chủ động trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, xuất khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới giáp Trung Quốc, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh xin gửi đến các doanh nghiệp trên địa bàn toàn văn của Công văn số 3128/BCT-XNK ngày 04/5/2020 của Bộ Công Thương.

Văn bản nêu trên được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh tại địa chỉ https://bqlkktcn.thuathienhue.gov.vn.

 (Đính kèm Công văn)

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn được biết, chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh./.

Tập tin đính kèm:
Phòng Đầu tư, Doanh nghiệp và Lao động.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 26.063
Truy cập hiện tại 59