Tìm kiếm tin tức
Thông báo hướng dẫn bổ sung tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất; xác nhận danh sách lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc
Ngày cập nhật 22/05/2020

Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh nhận được Công văn số 447/BHXH-QLT ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn bổ sung tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất; xác nhận danh sách lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc do doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Ban Quản lý xin gửi Công văn 447/BHXH-QLT ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến Quý doanh nghiệp (Theo file đính kèm).

Tập tin đính kèm:
Phòng Đầu tư, Doanh nghiệp và Lao động.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 26.063
Truy cập hiện tại 58