Tìm kiếm tin tức
Hướng dẫn thực hiện việc rà soát, lập danh sách, chi trả hỗ trợ cho người lao động theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ
Ngày cập nhật 09/06/2020

Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh nhận được Công văn số 2295/UBND - VX ngày 27 tháng 5 năm 2020 của UBND huyện Phú Lộc về việc hướng dẫn thực hiện việc rà soát, lập danh sách, chi trả hỗ trợ cho người lao động theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ.

Để Quý Doanh nghiệp nắm bắt thông tin, chủ động triển khai các nội dung đúng theo quy định, Ban Quản lý xin gửi Công văn số 2295/UBND - VX ngày 27 tháng 5 năm 2020 của UBND huyện Phú Lộc đến Quý doanh nghiệp (Theo file đính kèm). 

Tập tin đính kèm:
Phòng Đầu tư, Doanh nghiệp và Lao động
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 26.063
Truy cập hiện tại 72