Tìm kiếm tin tức
Rà soát, lập danh sách, chi trả hỗ trợ cho người lao động theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ
Ngày cập nhật 09/06/2020

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp nhận được Công văn số 752/UBND ngày 21/5/2020 của UBND thị xã Hương Thuỷ về việc thực hiện việc rà soát, lập danh sách, chi trả hỗ trợ cho người lao động theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ.

Để Quý Doanh nghiệp nắm bắt thông tin, chủ động triển khai các nội dung đúng theo quy định, Ban Quản lý xin gửi Công văn số 752/UBND ngày 21/5/2020 của UBND thị xã Hương Thuỷ đến Quý doanh nghiệp.

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh đề nghị các doanh nghiệp căn cứ các nội dung hướng dẫn tại Công văn nêu trên để triển khai thực hiện (Đính kèm file Công văn)

Tập tin đính kèm:
Phòng Đầu tư, Doanh nghiệp và Lao động
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 26.063
Truy cập hiện tại 59