Tìm kiếm tin tức
Cải cách hành chính
Cải cách hành chính phải lấy con người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.
Thời gian gần đây, Thừa Thiên Huế được xem là điểm sáng trong xây dựng đô thị thông minh, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng Chính quyền điện tử, đây là những nền tảng cơ bản để thực hiện chuyển đổi số nhằm tạo...
Chi tiết nội dung Quyết định Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2020 xem thông tin ở file đính kèm.
Ngày 18/12/2020, UBND tỉnh có Thông báo  số 374/TB-UBND Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2021 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.     
Gần đây, Thừa Thiên Huế được xem là điểm sáng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng Chính quyền điện tử (CQĐT) nhằm tạo ra thay đổi căn bản trong hoạt động cải cách thủ tục hành chính (TTHC), hướng đến chính...
Chiều 23/12, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng đã chủ trì cuộc họp về Đề án thí điểm đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).
Căn cứ quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động hành chính, đẩy mạnh cải cách hành chính trong giai đoạn mới, ngày 16/12/2020, UBND...
Ngày 02/10/2020, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1557/QĐ-TCTvề việc thiết lập Hệ thống kênh thông tin Hỗ trợ người nộp thuế qua Hệ thống eTax.

Chính phủ ban hành Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Ngày 15/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 122/2020/NĐ-CP quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 26.063
Truy cập hiện tại 60