Tìm kiếm tin tức
Cải cách hành chính
Ngày 02/6/2021 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Tháng 7 rất nhiều văn bản quan trọng, tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội có hiệu lưc thi hành, đặc biệt là: Tăng mức trợ cấp cho các đối tượng hưởng bảo trợ xã hội, thu hồi CMND cũ khi làm căn cước công dân gắn chip,...
Trong thời gian qua, Thừa Thiên Huế đã triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.
Thương mại điện tử (TMĐT) là một trong các lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế số, nơi các công nghệ tiên tiến của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư được ứng dụng rộng rãi để tăng hiệu quả của chu trình kinh doanh, góp phần...
Ngày 19/5/2021, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh ban hành văn bản số 756/ KKTCN-QHXDTNMT hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đến lĩnh vực hoạt động xây dựng theo các Nghị định hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung...
Ngày 21/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1194/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và xã hội và Ban Quản...
Ngày 11/5/2021, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã ban hành văn bản số  11 /TTPVHCC-HTGS về việc triển khai phương án thực hiện phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm PVHCC tỉnh
Đây là thông tin được đưa ra tại lễ công bố Báo cáo thường niên Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2020 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức sáng...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 28.169
Truy cập hiện tại 27