Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Công khai thông tin
Ngày 27 tháng 01 năm 2022 Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 341 QĐ-UBND Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh  ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực...
Ngày 09 tháng 11 năm 2021 Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành công văn số 2047/KKTCN-VP về việc lấy ý kiến về dự thảo Quyết định ban hành Quy chế nâng bậc lương trước hạn của Ban Quản lý KKTCN. Chi...
Ngày 30/6/2021 Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và Quản lý tài sản công tại quyến định số QĐ 1067-QĐ-KKTCN Chi tiết nội dung xem file đính kèm.
Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh thông báo về việc thu hồi đất dự án Khu Du lịch sinh thái biển Lăng Cô  của Công ty Cổ phần Du lịch sinh thái Lăng Cô. (Đính kèm Quyết định)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 32.719
Truy cập hiện tại 76