Tìm kiếm tin tức
Công khai thông tin
Ngày 30/6/2021 Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và Quản lý tài sản công tại quyến định số QĐ 1067-QĐ-KKTCN Chi tiết nội dung xem file đính kèm.
Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh thông báo về việc thu hồi đất dự án Khu Du lịch sinh thái biển Lăng Cô  của Công ty Cổ phần Du lịch sinh thái Lăng Cô. (Đính kèm Quyết định)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 28.169
Truy cập hiện tại 34