Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Lao động - Việc làm
Nhiều điểm mới trong Bộ luật lao động 2019 về hợp đồng lao động mà NLĐ cần phải biết để đảm bảo quyền lợi chính đáng của bản thân.
Sáng ngày 26/6, tại thành phố Huế đã diễn ra hội thảo “Phát triển đào tạo kỹ năng nghề nghiệp” nhằm trao đổi giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN), doanh nghiệp và tổ chức xã hội nghề nghiệp để đưa ra các giải...
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 30.508
Truy cập hiện tại 48