Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Lịch tiếp công dân của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh quý IV năm 2020
Ngày cập nhật 14/09/2020

Thực hiện Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân; Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo Ban Quản lý quý II năm 2020 tại trụ sở cơ quan Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh.

 

 

 

Lịch tiếp công dân được ban hành kèm theo Thông báo này.

Các Phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý chuẩn bị chu đáo các buổi tiếp công dân nếu có nội dung liên quan đến chuyên môn của Phòng và cùng tham gia công tác tiếp dân.

Văn phòng Ban có trách nhiệm bố trí lịch tiếp dân vào chương trình công tác hàng tuần của Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban để thực hiện. Trường hợp vì lý do đột xuất không thực hiện được lịch tiếp công dân phải có thông báo kịp thời cho cán bộ, nhân dân biết và phải bố trí buổi tiếp dân vào những ngày sau đó hoặc tuần kế tiếp.

Văn phòng Ban cử cán bộ phụ trách giúp lãnh đạo Ban thực hiện công tác tiếp công dân theo quy định của Nhà nước và Quy chế tiếp công dân của Ban Quản lý.

Thủ trưởng các Văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân tại đơn vị mình theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh thông báo để cán bộ, nhân dân biết về thời gian phân công của Lãnh đạo Ban Quản lý trong việc thực hiện tiếp dân; các Phòng, Văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc biết để thực hiện.

 Ban Quản lý Khu kinh tế,công nghiệp tỉnh.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 30.508
Truy cập hiện tại 47