Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
45 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcTrích yếu
58/2019/QÐ-UBND26/09/201907/10/2019Quyết định ban hành Quy chế xét tuyên dương cho doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh TT Huế
1508/QÐ-UBND24/06/201924/06/2019về việc điều chỉnh danh mục kêu gọi đầu tư và bổ sung thông tin dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế 2019 và định hướng đến năm 2020
32/2019/QÐ-UBND05/06/201920/06/2019Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
27/2019/QÐ-UBND28/05/201910/06/2019Về việc phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
235/QÐ-UBND26/01/201926/01/2019Về việc bổ sung danh mục và công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, định hướng đến năm 2020.
Số văn bản /trang  
Trang:[1]23456789
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 30.508
Truy cập hiện tại 51