Tìm kiếm tin tức
Quy định về quản lý hoạt động kinh doanh du lịch bằng tàu biển quốc tế tại các cảng biển tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 13/04/2018
Tàu du lịch tại cảng Chân Mây - Ảnh:sở y tế TT-Huế

Ngày 09/4/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND quy định quản lý về hoạt động kinh doanh du lịch bằng tàu biển quốc tế tại các cảng biển Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2018.

Ngày 09/4/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND quy định quản lý về hoạt động kinh doanh du lịch bằng tàu biển quốc tế tại các cảng biển Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2018.

Quy định gồm 3 chương, 22 điều, quy định về trách nhiệm phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh du lịch bằng tàu biển quốc tế và các tổ chức, cá nhân tham gia tổ chức đón, phục vụ khách du lịch bằng tàu biển quốc tế tại các cảng biển Thừa Thiên Huế.

Đối tượng áp dụng là các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các đơn vị có liên quan đến quản lý hoạt động kinh doanh du lịch bằng tàu biển quốc tế tại các cảng biển Thừa Thiên Huế; Các tổ chức, cá nhân tham gia tổ chức đón, phục vụ khách du lịch bằng tàu biển quốc tế gồm: các doanh nghiệp có chức năng kinh doanh lữ hành quốc tế, các đại lý hàng hải đại diện chủ tàu và các doanh nghiệp kinh doanh cảng thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế, các tổ chức, cá nhân khác có hoạt động, cung cấp dịch vụ liên quan đến tổ chức đón, phục vụ khách du lịch đến bằng tàu biển quốc tế.

 
 
 
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm:
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 28.169
Truy cập hiện tại 23