Tìm kiếm tin tức
Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 08/05/2020

Ngày 15/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 986 /QĐ-UBND phê duyệt Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, Trưởng ban Chỉ đạo là Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Phó Trưởng ban thường trực: Ông Đặng Hữu Phúc, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Khiết, Phó Giám đốc Sở Tài chính;

Các thành viên gồm có Ông Nguyễn Đình Bách, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Ông Nguyễn Quang Cường, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ông Nguyễn Huy Hiển, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Bà Phan Minh Nguyệt, Phó Giám đốc Sở Lao động – TB&XH; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; Ông Dương Đình Luân – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ông Dương Tuấn Anh, Chủ tịch Hội doanh nghiệp tỉnh. Ông Văn Đức Thọ, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Ông Phan Hồng Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh; Ông Phạm Minh Kiên, Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Ông Nguyễn Xuân Tiếu – Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương và cơ quan thuộc trung ương có liên quan đóng trên địa bàn trong việc thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Xác định và phê duyệt danh sách các đối tượng được hưởng chế độ quy định tại Mục II Nghị quyết 42/NQ-CP bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, tham nhũng, tiêu cực cũng như tổ chức triển khai thực hiện, bố trí nguồn lực kịp thời hỗ trợ đối tượng quy định tại điểm 4 Mục II Nghị quyết 42/NQ-CP.

                                                                                                                                                                                                                                                Nguồn www.thuathienhue.gov.vn
 
 
 
 
 
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 20.966
Truy cập hiện tại 62