Tìm kiếm tin tức
Năm 2020, phấn đầu có gần 18 nghìn lao động được học nghề và đào tạo nghề
Ngày cập nhật 27/05/2020

Ngày 22/5/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 130/KH-UBND về giáo dục nghề nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.

Theo đó, năm 2020 tuyển sinh 15.000 lao động học nghề và đào tạo nghề cho 2.800 lao động nông thôn. Trong đó, Cao đẳng 3.000 sinh viên (20%), trung cấp 1.700 người (11,33%), sơ cấp và dưới 3 tháng 10.300 người (68,67%); 2.150 người học nghề phi nông nghiệp (77%) và 650 người học nghề nông nghiệp (23%).

 

Để thực hiện đạt chỉ tiêu nêu trên, kế hoạch đề ra 6 nhiệm vụ và 4 nhóm giải pháp, bao gồm: Nhóm giải pháp về thông tin, tuyên truyền và tư vấn học nghề; Nhóm giải pháp về quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN công lập theo hướng đào tạo đa cấp trình độ, trường chất lượng cao; Nhóm giải pháp về nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và Nhóm giải pháp về chính sách. Đồng thời, giao nhiệm vụ thực hiện cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tổ chức thực hiện.

www.thuathienhue.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 20.966
Truy cập hiện tại 56