Tìm kiếm tin tức
Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công
Ngày cập nhật 10/06/2020

Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, ngày 08/6/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4812/UBND-KH yêu cầu các Sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo quan điểm, định hướng của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhằm bảo đảm sức khỏe Nhân dân, an sinh xã hội.

 

Đồng thời, tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện tác động của dịch Covid-19 đến phát triển kinh tế - xã hội đối với từng ngành, lĩnh vực, địa phương được phân công quản lý; căn cứ các nhiệm vụ, giải pháp quy định tại Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ và tình hình thực tiễn của địa phương, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đảm bảo tính khả thi để triển khai thực hiện.

Tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành nhanh các thủ tục đầu tư, xây dựng của các thành phần kinh tế; kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội theo Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 08/4/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh; trong đó tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, doanh nghiệp theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền hoặc vướng mắc không xử lý được, phải báo cáo ngay cho UBND tỉnh xử lý, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh để giải quyết kịp thời.

Tập trung thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trong và ngoài ngân sách Nhà nước nhằm đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là vốn đầu tư công theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3333/UBND-XDCB ngày 22/4/2020 và Công văn số 4018/UBND-XD ngày 18/05/2020.      

 

4812/UBND-KH
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 22.165
Truy cập hiện tại 54