Tìm kiếm tin tức
Hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng phương án nhập cảnh và cách ly y tế đối với lao động nước ngoài đến làm việc tại tỉnhThừa Thiên Huế.
Ngày cập nhật 03/07/2020
Ảnh minh họa nguồn internet

Vừa qua, trên địa bàn tỉnh, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu nhập cảnh người nước ngoài là chuyên gia, nhà quản lý, lao động kỹ thuật cao vào làm việc. Tuy nhiên, các doanh nghiệp khi xây dựng phương án phòng chống dịch Covid-19 cho người nước ngoài từ lúc nhập cảnh vào Việt Nam cho đến khi đến Thừa Thiên Huế chưa đầy đủ thông tin, làm khó khăn cho Sở Y tế trong công tác tham mưu.

Căn cứ Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 10/6/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; Quyết định số 878/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 12/3/2020 ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19”; Quyết định số 1246/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 20/3/2020 ban hành “Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả”; Công văn số 2847/CV-BCĐ ngày 23/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 về việc hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam để làm việc, Sở Y tế xin hướng dẫn xây dựng phương án phòng chống dịch Covid-19 cho người nước ngoài là chuyên gia, nhà quản lý, lao động kỹ thuật cao nhập cảnh vào Việt Nam làm việc như sau:

1. Phương án nhập cảnh ngoài tỉnh Thừa Thiên Huế

- Phương án nhập cảnh: Doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc phương án cách ly y tế theo quy định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh/thành phố tại nơi được chỉ định nhập cảnh và chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí liên quan theo quy định. Doanh nghiệp phải cung cấp danh sách những người nhập cảnh (họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; Quốc tịch; số hộ chiếu; vị trí việc làm), nêu rõ thời gian, địa điểm nhập cảnh.

- Phương án đón tại nơi nhập cảnh và đưa về địa điểm cách ly: doanh nghiệp sử dụng dịch vụ đưa đón của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh/thành phố tại nơi nhập cảnh hoặc sử dụng xe riêng nếu được sự đồng ý của Ban Chỉ đạo địa phương đó. Chi phí đi lại do doanh nghiệp chi trả.

- Địa điểm cách ly: theo chỉ định của Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố nơi nhập cảnh qui định. Phương án cần ghi rõ địa điểm cách ly, chi phí liên quan do doanh nghiệp tự chi trả.

- Sau khi hoàn thành cách ly tập trung (kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 hai lần đều âm tính; lần thứ nhất thực hiện khi cách ly, lần thứ hai trước khi hết hạn cách ly) và có giấy xác nhận hoàn thành cách ly của địa phương nơi tổ chức cách ly. Các doanh nghiệp tổ chức đưa lao động nước ngoài về nơi cư trú bằng xe riêng hoặc phương tiện khác nhưng phải đảm bảo an toàn công tác phòng, chống Covid-19 cho người và phương tiện giao thông.

- Tại Thừa Thiên Huế, người nhập cảnh sẽ tiếp tục được giám sát y tế thêm 14 ngày tại nơi lưu trú dưới sự giám sát chặt chẽ của cán bộ y tế và chính quyền địa phương để đảm bảo không lây nhiễm ra cộng đồng. Phương án phải nêu cụ thể địa điểm người lao động nước ngoài sẽ lưu trú, thời gian đến Huế để địa phương theo dõi, giám sát.

- Doanh nghiệp có cam kết những người nhập cảnh phải tuân thủ nghiêm túc các biện pháp cách ly tại nơi lưu trú như: đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, không ra khỏi nơi lưu trú trong suốt thời gian cách ly. Chấp hành việc tự theo dõi sức khỏe và thông báo ngay cho nhân viên y tế địa phương khi có một trong các triệu chứng: sốt (nhiệt độ trên 37,5° C); ho; khó thở; sổ mũi, đau rát họng. Hạn chế ra khỏi nơi cách ly và hạn chế tiếp xúc gần với người xung quanh. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong phòng chống COVID-19.

2. Phương án nhập cảnh tại tỉnh Thừa Thiên Huế

- Phương án nhập cảnh: Doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc phương án cách ly y tế theo quy định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế khi nhập cảnh và chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí liên quan theo quy định. Doanh nghiệp phải cung cấp danh sách những người nhập cảnh (họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; Quốc tịch; số hộ chiếu; vị trí việc làm), nêu rõ thời gian, địa điểm nhập cảnh.

- Phương án đón tại nơi nhập cảnh và đưa về địa điểm cách ly: doanh nghiệp sử dụng dịch vụ đưa đón của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc sử dụng xe riêng nếu được sự đồng ý của Ban Chỉ đạo tỉnh. Chi phí đi lại do doanh nghiệp chi trả.

- Địa điểm cách ly: theo chỉ định của Ủy ban nhân dân tỉnh, có 2 địa điểm

+ Trường Ngân hàng Công thương Việt Nam, địa điểm: xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Khách sạn Sun & Sea: ở Thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 Doanh nghiệp cần lựa chọn địa điểm cách ly để địa phương có phương án bố trí. Mọi chi phí do doanh nghiệp chi trả.

- Sau khi hoàn thành cách ly tập trung (kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 hai lần đều âm tính; lần thứ nhất thực hiện khi cách ly, lần thứ hai trước khi hết hạn cách ly) và có giấy xác nhận hoàn thành cách ly của tỉnh. Các doanh nghiệp tổ chức đưa lao động nước ngoài về nơi cư trú bằng xe riêng nhưng phải đảm bảo an toàn công tác phòng, chống Covid-19 cho người và phương tiện giao thông.

- Tại nơi lưu trú, người nhập cảnh sẽ tiếp tục được giám sát y tế thêm 14 ngày bởi cán bộ y tế và chính quyền địa phương để đảm bảo không lây nhiễm ra cộng đồng. Phương án phải nêu cụ thể địa điểm người lao động nước ngoài lưu trú sau khi hoàn thành cách ly để địa phương theo dõi, giám sát.

- Doanh nghiệp có cam kết những người nhập cảnh phải tuân thủ nghiêm túc các biện pháp cách ly tại nơi lưu trú như: đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, không ra khỏi nơi lưu trú trong suốt thời gian cách ly. Chấp hành việc tự theo dõi sức khỏe và thông báo ngay cho nhân viên y tế địa phương khi có một trong các triệu chứng: sốt (nhiệt độ trên 37,5° C); ho; khó thở; sổ mũi, đau rát họng. Hạn chế ra khỏi nơi cách ly và hạn chế tiếp xúc gần với người xung quanh. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong phòng chống COVID-19.

Trên đây là hướng dẫn xây dựng phương án nhập cảnh người lao động nước ngoài để các doanh nghiệp thực hiện.Xem chi tiết tại công văn đính kèm.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 22.165
Truy cập hiện tại 53