Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tiếp tục thực hiện công tác quản lý phương tiện vận tải bằng ô tô ra vào thừa thiên huế, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch covid -19
Ngày cập nhật 03/08/2020

Liên quan đến giải quyết việc vận chuyển, cung ứng hàng hóa phục vụ phòng chống dịch Covid-19; thực hiện Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 02/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh và Công văn số 6830/UBND-CT ngày 01/8/2020 của UBND tỉnh; Để thống nhất trong công tác chỉ đạo quản lý, điều hành phương tiện vận tải bằng ô tô ra vào Thừa Thiên Huế; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

I. Thống nhất bổ sung giải pháp quản lý phương tiện vận chuyển ra, vào tỉnh Thừa Thiên Huế theo hình thức cấp Phiếu kiểm soát đối với từng loại phương tiện (sau đây gọi là Phù hiệu), cụ thể như sau:

1. Đối với xe chỉ đi ngang qua tỉnh Thừa Thiên Huế (không giao nhận hàng tại tỉnh Thừa Thiên Huế): Cấp phù hiệu màu XANH.

- Không cần đăng ký trước; chỉ khai báo tại các chốt và sẽ được cấp Phù hiệu nhận diện Màu xanh;

- Yêu cầu lái xe trả lại Phù hiệu khi đến chốt đầu ra của tỉnh.

2. Đối với xe đến giao hàng tại tỉnh Thừa Thiên Huế:

a) Xe đến từ vùng không có dịch: được Cấp phù hiệu nhận diện màu VÀNG.

Yêu cầu:

- Chủ nhận hàng (tại Thừa Thiên Huế) phải đăng ký trước qua mạng và được Sở Giao thông vận tải phê duyệt.

- Sau khi được duyệt và cấp phù hiệu, Lái xe được phép trực tiếp đưa xe đến nơi giao nhận tại điểm đăng ký được duyệt.

- Lái xe trả lại Phù hiệu khi đến chốt đầu ra của tỉnh.

b) Xe đến từ vùng dịch: Cấp phù hiệu màu ĐỎ (hoặc HỒNG).

Yêu cầu:

- Lái xe không được phép lái xe vào Thừa Thiên Huế; rời khỏi xe để lực lượng chức năng hướng dẫn đến khu cách ly; sau khi giao xe và trong thời gian chờ nhận lại xe (tại các chốt hoặc trạm trung chuyển): Phải thực hiện, tuân thủ việc cách ly theo quy định tại các điểm chốt kiểm soát.

- Chủ nhận hàng (tại tỉnh Thừa Thiên Huế) có trách nhiệm bố trí lái xe đang ở tại tỉnh Thừa Thiên Huế để tiếp nhận và lái xe từ các chốt kiểm soát hoặc trạm trung chuyển về địa điểm giao nhận hàng; lái xe tự trang bị, sử dụng áo quần, phương tiện bảo hộ y tế (khẩu trang, áo, quần...) trong suốt quá trình tiếp nhận, giao hàng và đến điểm giao nhận trả xe .

- Trung tâm Y tế, CDC cấp huyện kiểm tra, thực hiện phun khử trùng cabin, phương tiện, đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 theo đúng quy định trước khi cho tài xế của Chủ nhận hàng tại Thừa Thiên Huế tiếp nhận xe.

Trường hợp các xe vận chuyển hàng hóa cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chủ lực của tỉnh: Nếu đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch và cách ly cho lái xe đến từ vùng dịch (được Sở Giao thông vận tải và Sở Y tế xác nhận) sẽ được Cấp phù hiệu màu VÀNG, lái xe được phép tiếp tục vận chuyển hàng hóa đến nơi giao nhận hàng được duyệt. Chủ nhận hàng tại Thừa Thiên Huế và lái xe thực hiện các nội dung yêu cầu tại Điểm a, Khoản 2, Mục I tại Công văn này.

II. Tổ chức thực hiện

1. UBND cấp huyện tại các điểm chốt đầu vào (Phú Lộc, Phong Điền, A Lưới):

- Khẩn trương khảo sát, bố trí địa điểm trung chuyển hàng hóa và khu cách ly cho các lái xe đảm bảo thuận tiện cho công tác kiểm soát, phối hợp giữa các lực lượng.

- Chịu trách nhiệm in các phù hiệu (theo Biểu mẫu trên khổ giấy A5 và đóng dấu xác nhận của UBND cấp huyện) và chuyển cho các chốt kiểm soát, các trạm trung chuyển.

- Bố trí tối thiểu 03 cán bộ hoặc tình nguyện viên thực hiện nhiệm vụ phát và ghi Phiếu tại mỗi  chốt.

- Về biểu mẫu, thống nhất áp dụng theo Mẫu đính kèm.

2. Lực lượng tại các điểm chốt và tuần tra:

- Kiểm soát đầu vào (tại các chốt đầu vào theo Quyết định 126/QĐ-BCĐ ngày 29/7/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh): chịu trách nhiệm quản lý cấp phù hiệu theo kết quả được duyệt trên hệ thống phần mềm đối với từng đối tượng vận chuyển hàng hóa được cấp phù hiệu VÀNG, XANH nêu trên.

Đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa đi từ vùng dịch thì hướng dẫn đưa phương tiện đến chốt kiểm soát hoặc trạm trung chuyển để đổi lái xe và cấp phù hiệu màu ĐỎ (HỒNG); đồng thời tổ chức đưa các lái xe đến điểm cách ly theo quy định.

- Kiểm soát đầu ra: chịu trách nhiệm thu hồi các phù hiệu đã cấp khi rời khỏi tỉnh Thừa Thiên Huế; hàng ngày, Sở Thông tin và Truyền thông trích xuất camera để xác định xe vào và ra tỉnh Thừa Thiên Huế qua các chốt để kiểm soát xe vào nhưng chưa ra khỏi tỉnh, gửi Công an tỉnh kiểm tra, xử lý theo quy định.

- Tuần tra kiểm soát chặt chẽ đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa không có phù hiệu, xử lý theo quy định.

3. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế, CDC cấp huyện phun khử trùng cabin và phương tiện từ vùng dịch vào tỉnh Thừa Thiên Huế, đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 theo đúng quy định;

4. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Y tế kiểm tra, xác nhận điều kiện cách ly và phòng chống dịch của các đơn vị sản xuất, kinh doanh trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chủ lực trên địa bàn tỉnh; đồng thời thông báo để các chốt cấp Phù hiệu Màu Vàng cho xe lưu thông.

5. Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận, phê duyệt và giám sát phương tiện theo Mục V Công văn số 6830/UBND-CT ngày 01/8/2020 của UBND tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên; trường hợp vướng mắc vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 30.508
Truy cập hiện tại 46