Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 02/11/2020 Về việc Triển khai ứng phó với bão số 10
Ngày cập nhật 03/11/2020

Văn bản chỉ đạo, Công điện khẩn. Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 02/11/2020 Về việc Triển khai ứng phó với bão số 10

Chi tiết xem công điện ở file đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 30.508
Truy cập hiện tại 47