Tìm kiếm tin tức
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 30/10 – 7/11/2016)
Ngày cập nhật 10/11/2016
Ảnh minh họa: Các đại biểu HĐND huyện Phong Điền khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021

Phê duyệt kết quả Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, năm 2016; Ban hành Kế hoạch bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Cho phép thành lập Hội Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế; Cho phép thành lập Hội Bảo vệ quyền trẻ em thị xã Hương Thủy; Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nạo vét và xây dựng kè hói Đốc Sơ - An Hòa, thành phố Huế… là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 30/10 – 7/11/2016).

59 công trình đạt Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, năm 2016

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Quyết định số 2754/QĐ-UBND  ngày 7 tháng 11 năm 2016 về việc phê duyệt kết quả Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, năm 2016.

Theo đó, có tổng cộng 59 giải (09 giải nhất, 15 giải nhì, 18 giải ba, 17 giải khuyến khích) thuộc 7 lĩnh vực như sau: Lĩnh vực Công nghệ thông tin, Điện tử và viễn thông  có1 giải nhất, 1 nhì, 2 ba và 2 khuyến khích; Lĩnh vực Cơ khí và tự động hóa có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 1 giải ba và 1 khuyến khích; Lĩnh vực Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống có 1 giải nhất, 2 nhì, 3 ba và 3 khuyến khích; Lĩnh vực Y Dược có 2 giải nhất, 3 giải nhì, 6 ba và 4 khuyến khích; Lĩnh vực Công nghệ vật liệu có 1 giải nhất, 2 nhì, 2 ba và 1 khuyến khích; Lĩnh vực Công nghệ nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên + Công nghệ tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới có 1 giải nhất, 1 nhì, 2 ba và 2 khuyến khích; Lĩnh vực Khoa học, xã hội và nhân văn có 2 giải nhất, 4 nhì, 3 ba và 4 giải khuyến khích.

 

100% đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Kế hoạch (số 159/KH-UBND) bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã, nhiệm kỳ 2016 – 2021, với mục tiêu  100% đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động.

 

Theo đó, nội dung chương trình gồm có 06 chuyên đề đó là: Những điểm mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Hội nhập quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với tỉnh Thừa Thiên Huế; tình hình phát triển Kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2011 - 2016, những vấn đề đặt ra và kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016 - 2021. Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tranh luận trong hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân. Kỹ năng phân tích, quyết định chính sách về phát triển Kinh tế - xã hội ở địa phương. Kỹ năng giám sát, kỹ năng tiếp xúc cử tri và tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân. Ngoài 5 chuyên đề giảng dạy, trong nội dung chương trình còn bố trí thêm một buổi thảo luận, trao đổi, giải đáp những vướng mắc của đại biểu Hội đồng nhân dân và bế giảng lớp bồi dưỡng.

 

Cho phép thành lập Hội Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Cao vừa có Quyết định số 2732/QĐ-UBND ngày 04  tháng 11 năm 2016 cho phép thành lập Hội Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Nội vụ và Sở Xây dựng về lĩnh vực chuyên ngành hoạt động của Hội.

Hội Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

 

Cho phép thành lập Hội Bảo vệ quyền trẻ em thị xã Hương Thủy

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao vừa có Quyết định số 2733/QĐ-UBND ngày 04  tháng 11 năm 2016 cho phép thành lập Hội Bảo vệ quyền trẻ em thị xã Hương Thủy. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em thị xã Hương Thủy là tổ chức xã hội, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan về lĩnh vực chuyên ngành hoạt động của Hội.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em thị xã Hương Thủy có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

 

Gần 49 tỷ đồng nạo vét và xây dựng kè hói Đốc Sơ - An Hòa, thành phố Huế

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 2642/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nạo vét và xây dựng kè hói Đốc Sơ - An Hòa, thành phố Huế với tổng mức đầu tư là 48.635 triệu đồng.

Theo đó, sẽ nạo vét tuyến hói chính đoạn từ cầu Tri A trên đường Nguyễn Văn Linh đến cửa ra sông An Hòa trên đường Đặng Tất có chiều dài 1.462,5m và tuyến hói nhánh từ cống Chém đến tuyến hói chính có chiều dài 155,4m; đáy hói nạo vét B=8m; cao trình đáy bảo đảm thông thoáng dòng chảy, tiêu thoát lũ cho khu dân cư.

Tuyến kè cơ bản bám theo tuyến bờ hói hiện tại với tổng chiều dài L=(1.462,5+155,4)x2=3.235,8m, trong đó tổng chiều dài tuyến kè hói chính 2.925m và chiều dài tuyến kè hói nhánh 310,8m, điều chỉnh một số vị trí cục bộ đảm bảo kỹ thuật và ổn định, hình thức kè dạng tường đứng…

Ngoài ra còn xây dựng một số bến nước phục vụ sinh hoạt, một số cống tiêu để đảm bảo việc tiêu, thoát nước và cầu qua hói.

Dự án đầu tư xây dựng công trình Nạo vét và xây dựng kè hói Đốc Sơ - An Hòa, thành phố Huế do Ban Đầu tư và Xây dựng thành phố Huế làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện là 03 năm, kể từ ngày khởi công. Dự án nhằm mục tiêu khơi thông dòng chảy tiêu thoát lũ nhanh, tiêu thoát nước cho vùng Hương Long (chảy qua cống Chém) cùng với vùng An Hòa; tạo cảnh quan môi trường cho các hộ dân thuộc phường An Hòa và phường Hương Sơ. Lấy nước vào phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt, cải tạo môi trường nước cho nội vùng. Kè gia cố bảo vệ bờ hói để chống sạt lở nhằm bảo vệ nhà cửa, đường giao thông dọc hai bên bờ hói kết hợp chỉnh trang.

 

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Quyết định số 2535/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với các nội dung chính: Tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nghị quyết đại hội đảng các cấp, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời,  hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch 16-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỳ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 51/2012/CT-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, học tập và làm theo theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 20/11/2016; đồng thời, phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các hệ thống thông tin, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, công chức, viên chức về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế chịu trách nhiệm triển khai thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này; định kỳ ngày 25 của tháng cuối quý, ngày 15 tháng 12 hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ). Giao Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/12 hàng năm.

 

UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Kế hoạch số 155/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, các lĩnh vực cần tập trung phân cấp quản lý nhà nước trong giai đoạn 2016 – 2020 gồm:

Quản lý ngân sách nhà nước: Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước gắn với đổi mới phân cấp quản lý kinh tế - xã hội và phù hợp với Hiến pháp năm 2013, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương, tính chủ động của ngân sách địa phương và phù hợp với trình độ quản lý của mỗi cấp.

Thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và phần vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp (Xác định rõ quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp theo nguyên tắc gắn trách nhiệm với thẩm quyền của cấp ra quyết định; Tăng cường trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật; đánh giá việc thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch, nhiệm vụ được giao, kết quả, hiệu quả sản xuất kinh doanh; quản lý, sử dụng, bảo toàn, phát triển vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp).

Quản lý đầu tư (đối với đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ): Hoàn thiện phân cấp quản lý đầu tư công trên cơ sở bảo đảm quản lý tập trung và thống nhất về quy hoạch, cơ chế, chính sách và cân đối nguồn lực một cách chủ động, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hoạt động đầu tư và sử dụng vốn đầu tư công theo đúng mục tiêu, định hướng của chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; chống thất thoát, lãng phí; bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quản lý đầu tư công.

Quản lý công vụ, cán bộ, công chức, viên chức: Hoàn thiện cơ chế quản lý cán bộ, công chức gắn với phân cấp đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và cải cách công vụ, công chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức phù hợp với cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng ngành, lĩnh vực.

Quản lý đất đai: Bảo đảm sự quản lý thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh về đất đai, trong đó tăng cường việc thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá và thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước về đất đai của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với cơ quan quản lý đất đai tại các địa phương.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 20.966
Truy cập hiện tại 57